Aids – förvärvat immunbristsyndrom (acquired immune deficiency syndrome)

Röda bandet - symbolen för kampen mot AIDS och HIVAids är en dödlig sjukdom som försvagar immunförsvaret men innan sjukdomen bryter ut får man en hivinfektion. Hiv står för humant immunbristvirus och är ett virus som sprid via kroppsvätskor som blod, sperma och bröstmjölk. Ofta så drabbas man av en hivinfektion genom samlag, därför är användningen av kondom alltid viktigt. Hiv gör att en viss typ av vita blodkroppar i kroppen börjar brytas ner, när detta händer försvagas immunförsvaret avsevärt. Det kan vara svårt att upptäcka att man har fått hiv och får man inte behandling så kommer immunförsvaret att brytas ner till den grad att aids är oundvikligt.

Bra mediciner för hiv- och aidsdrabbade
Idag är det inte alls lika många människor som dör av aids som det var för några årtionden sedan, anledningen är de fantastiska medicinerna som tagits fram. Idag kan hiv- och aidsdrabbade människor leva nästan helt vanliga liv som innan de blev sjuka. I Sverige så drabbas ungefär 500 personer varje år av hiv, men det är få som utvecklar aidsviruset. Sedan 1980-talet så har cirka 10 000 personer fått hiv i Sverige och av de så utvecklade cirka 2400 personer aids och slutligen så avled 2200 personer. Om man har fått symtom för hiv eller misstänker att man kan ha blivit smittad så är det bäst att kontakta sjukvården. Vanligtvis så får man de första symtomen av hiv efter två till tre veckor och de brukar vara i form av feber, halsont, diarré, ont i huvudet och muskelvärk. En del får även utslag på bröstet eller på ryggen som är ljusröda. Ofta så går det dock många år innan immunförsvaret blivit så försvagat att de visar nya symtom som bältros, mjälleksem i ansiktet och svamp i munnen. Ju tidigare man får hjälp desto större chans har man till att tillfriskna, dock blir man aldrig av med ett hivvirus.

Hiv och aids kan försvinna
Det forskas mycket om aids och hiv och nu tror en del forskare vid University of Oxford att hivviruset smittar mindre och är mindre dödligt. Man tror att detta beror på hur viruset ändrar sig när det kommer till olika personer. Förr eller senare så kommer hivviruset att hamna hos någon med ett extra starkt immunförsvar. Då får viruset antingen se sig besegrad och ge upp eller så måste det förändra sig för att bryta ner immunförsvaret. Hur viruset än gör så kommer det att få svårare att föröka sig. Nu är tiden från smitta till symptomen för aids cirka 12,5 år, något som har ökat oerhört mycket. Forskare tror att med tiden och evolutionens utveckling så kommer hivviruset att ha anpassat till oss människor helt och hållet.

Även om medicinerna blir bättre och bättre så är det fortfarande smittan för aids som är farlig, särskilt i de fattigare länderna som Sydafrika där aids drabbar flest människor i världen. Att satsa på utbildning i dessa länder och även vikten av att använda preventivmedel är väldigt viktigt för att få ett stopp på spridningen. Läs mer om hiv här.

{ Comments are closed! }