IAS konferensen

2015 konferensen hålls i Vancouver, Kanada den 19-22 juli. http://www.ias2015.org

Det är den 8:e konferensen för detta biennala forum. Det är den största öppna vetenskapliga konferensen om AIDS och HIV som förväntas samla runt 6000 delegater från hela världen.

IAS 2015 kommer vara en unik möjlighet för alla inblandade i det globala arbetet mot HIV. Forskare, vetenskapsmän och kvinnor, folkhälsoexperter, politiska ledare och media kommer ges ypperligt tillfälle att träffas och undersöka de senaste vetenskapliga rönen inom HIV forskning, samt utforska hur utvecklingen kan realistiskt appliceras och genomföras i olika program.

IAS2015_web_banner

{ Comments are closed! }